TOKYO

1-3-3, Bakuro-cho, Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo, 1030002

*You have to make reservation before you come.